Konsultatīvā padome

LJZA Konsultatīvā padome ir aktīvāko biedru kopa, kas konsultē un atbalsta valdi tās daudzveidīgajā darbā:

 • nodrošina vēsturiskās atmiņas saglabāšanu,
 • sniedz ieteikumus,
 • iesaistās diskusijās par aktualitātēm,
 • palīdz lēmumu pieņemšanā,
 • pārstāv biedrību dažādās komisijās un sanāksmēs,
 • kā arī iesaistās pasākumu organizēšanā.

 

Vēsturiski ir izveidojusies tradīcija ik pēc trim gadiem valdes sastāvu mainīt gandrīz pilnībā, tādējādi dodot iespēju aktīvākajiem jaunajiem biedriem un nodrošinot daudzpusīgākas attīstības iespējas. Lai bijušie valdes locekļi turpinātu sniegt savu ieguldījumu, 2013. gada martā tika izveidota Konsultatīvā padome. Tajā iesaistās aktīvākie organizācijas biedri, kas ar laiku kandidē valdē. Konsultatīvās padomes sastāvs tiek pārskatīts ne retāk kā reizi trīs gados (līdz ar valdes vēlēšanām). 2020. gadā padomes sastāvā  bija 20 locekļi.

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja

Ieva Siliņa

Konsultatīvās padomes priekšsēdētāja no 2020. gada novembra ir Ieva Siliņa. Ieva Siliņa bija LJZA valdes locekle no 2015. gada decembra līdz 2016. gada martam, savukārt valdes priekšsēdētāja no 2016. gada marta līdz 2020. gada septembrim. Noteikusi LJZA stratēģisko virzību, izveidojot biedrības trīs attīstības pīlārus: zinātnes politika, zinātnes komunikācija un tīklošanās.

Kopš 2020. gada 2. oktobra Ieva Siliņa ir Rīgas Domes deputāte, kā arī Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja vietniece. Šie pienākumi tiek apvienoti ar Valsts prezidenta ārštata padomnieces izglītības un zinātnes politikas jautājumos pozīciju. Ieva Siliņa valsts prezidenta komandā ir kopš V.E. Egila Levita stāšanās amatā 2019. gada 8. jūlijā.

Ievas Siliņas primārās intereses aptver zinātnes pārvaldību un politiku, kā arī attiecības starp zinātni un tehnoloģijām.

 

Konsultatīvās padomes locekļi

 • Alberts Auziņš
 • Andris Freimanis
 • Baiba Prūse
 • Egils Stalidzāns
 • Gita Siliņa
 • Guntars Kitenbergs
 • Ieva Puzo
 • Ingars Reinholds
 • Ingus Pērkons
 • Inese Čakstiņa
 • Jānis Liepiņš
 • Jēkabs Frīdmanis
 • Justīne Vīķe
 • Kārlis Livkišs
 • Kristaps Zariņš
 • Lauris Bisenieks
 • Marija Semjonova-Reinholde
 • Mārtiņš Liberts
 • Natālija Abrola
 • Vilnis Šķipars

(saraksts atjaunots 2020. gada novembrī)

Konsulatīvās padomes iepriekšējie priekšsēdētāji

 • 2016-2020 Agnese Stunda-Zujeva
 • 2015-2016 Egils Stalidzāns
 • 2013-2015 Gatis Krūmiņš