Join Us!

Before joining the Association of Latvian Young Scientists, please read the organisation’s statutes. If you agree with our aims and objectives, the obligations of members, and commit to paying the membership fee, please fill in the application form. We require this information to get a better overview of prospective members, their areas of expertise, and their motivation to join the organisation. Your application to join the Latvian Association of Young Researchers will be considered by the Board within one month, and you will be informed of their decision afterward. After the affirmative review of your application, you will receive an email with information on the next steps to complete the procedure of joining the organisation.

Iestājoties biedrībā, ir jāsamaksā biedra nauda par pašreizējo gadu. Iestājoties jaunam kalendārajam gadam, biedra nauda ir jāapmaksā līdz 1. februārim. LJZA biedra nauda no 2024. gada 1. janvāra ir 20 eiro/gadā. Biedra naudas apmērs ir noteikts ar LJZA biedru kopsapulces lēmumu 2023. gada 26. martā. Lai neaizmirstu par biedru naudas apmaksu, aicinām izmantot automātiskā maksājuma iespējas. Ja apmaksu veic juridiska persona, vajadzību pēc rēķina lūdz līdz attiecīgā gada 15. janvārim, rakstot e-pastu uz info@ljza.lv.

Apmaksājot biedra naudu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt šādu informāciju: “Name Surname, biedra nauda, gads“. Slīprakstā norādītajās vietās rakstot savu vārdu, uzvārdu un gadu, par kuru tiek apmaksāta biedra nauda.