Pievienojies!

Pirms iestāšanās LJZA, iepazīsties ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības statūtiem. Ja piekrīti LJZA mērķiem, biedru pienākumiem, kā arī apņemies maksāt biedra naudu, tad aizpildi pieteikuma anketu. Šī informācija mums ir nepieciešama, lai iegūtu priekšstatu par topošajiem biedriem, viņu darbības jomu un motivāciju iesaistīties LJZA. Tavu pieteikumu iestāties LJZA valde izskatīs mēneša laikā un sniegs informāciju par savu lēmumu. Pēc pieteikuma izskatīšanas saņemsi e-pastu ar informāciju par turpmākajām darbībām, lai pabeigtu pievienošanos LJZA.

Iestājoties biedrībā, ir jāsamaksā biedra nauda par pašreizējo gadu. Iestājoties jaunam kalendārajam gadam, biedra nauda ir jāapmaksā līdz 1. februārim. LJZA biedra nauda ir 12 EUR gadā (no 2024. gada 1. janvāra tā tiks palielināta līdz 20 EUR gadā). Biedra naudas šobrīdējais apmērs ir noteikts ar LJZA biedru kopsapulces lēmumu 2018. gada 24. martā, bet tās palielināšana tika apstiprināta 2023. gada 26. marta biedru kopsapulcē. Lai neaizmirstu par biedru naudas apmaksu, aicinām izmantot automātiskā maksājuma iespējas. Ja apmaksu veic juridiska persona, vajadzību pēc rēķina lūdz līdz attiecīgā gada 15. janvārim, rakstot e-pastu uz info@ljza.lv.