Pievienojies!

Pirms iestāšanās LJZA, iepazīsties ar Latvijas Jauno zinātnieku apvienības statūtiem. Ja piekrīti LJZA mērķiem, biedru pienākumiem, kā arī apņemies maksāt biedra naudu, tad aizpildi pieteikuma anketu. Šī informācija mums ir nepieciešama, lai iegūtu priekšstatu par topošajiem biedriem, viņu darbības jomu un motivāciju iesaistīties LJZA. Tavu pieteikumu iestāties LJZA valde izskatīs mēneša laikā un sniegs informāciju par savu lēmumu. Pēc pieteikuma izskatīšanas saņemsi e-pastu ar informāciju par turpmākajām darbībām, lai pabeigtu pievienošanos LJZA.

Iestājoties biedrībā, ir jāsamaksā biedra nauda par pašreizējo gadu. Iestājoties jaunam kalendārajam gadam, biedra nauda ir jāapmaksā līdz 1. februārim. LJZA biedra nauda no 2024. gada 1. janvāra ir 20 eiro/gadā. Biedra naudas apmērs ir noteikts ar LJZA biedru kopsapulces lēmumu 2023. gada 26. martā. Lai neaizmirstu par biedru naudas apmaksu, aicinām izmantot automātiskā maksājuma iespējas. Ja apmaksu veic juridiska persona, vajadzību pēc rēķina lūdz līdz attiecīgā gada 15. janvārim, rakstot e-pastu uz info@ljza.lv.

Apmaksājot biedra naudu, maksājuma mērķī lūdzam norādīt šādu informāciju: “Vārds Uzvārds, biedra nauda, gads“. Slīprakstā norādītajās vietās rakstot savu vārdu, uzvārdu un gadu, par kuru tiek apmaksāta biedra nauda.