Biedrība

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) cenšas būt maksimāli iekļaujoša. Laika gaitā par apvienības biedriem ir kļuvuši arī iestāšanās brīdī bakalaura studijas vēl nepabeiguši zinātnes entuziasti. LJZA galvenie darbības virzieni ir:

  • zinātnes politika,
  • jauno zinātnieku interešu aizstāvība un profesionālā pilnveide,
  • zinātnes komunikācija un
  • zinātnieku tīklošanās.

 

Mūsu biedri regulāri piedalās padomēs un komisijās, kas ir atbildīgas par zinātnes un izglītības politiku Latvijā. Kā sociālais partneris regulāri piedalāmies jaunu tiesību aktu izstrādē un jau esošo uzlabošanā. Apvienība mēdz komentēt sabiedrībā aktuālas tēmas, savus komentārus balstot zinātniskajos pētījumos un ievērojot politisko neitralitāti. Cik iespējams, cenšamies būt pretimnākoši jaunu sadarbības partneru piedāvājumiem.

Apvienības darbībā tiek balansēti klātienes un tiešsaites pasākumi, tādejādi dodot iespēju apvienības darbā iesaistīties arī diasporas jaunajiem zinātniekiem. Tiek organizēti regulāri kopā sanākšanas vakari “Zinātnes pusstops”, kuru laikā notiek neformālas sarunas par un ap zinātni. Savukārt gada centrālais notikums ir vasaras skola. Lielākā daļa no valdes sēdēm ir atklātas un tajās regulāri piedalās viesi no dažādām iesaistītajām pusēm.


Vairāk par apvienības vēsturi uzzini mūsu Wikipedia lapā.