Biedrība

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) tika dibināta 2005. gadā un ir lielākā organizācija Latvijā, kas pārstāv doktorantu un jauno zinātnieku intereses. Tā nodrošina kopienas uzturēšanu, pulcējot dažādu nozaru doktorantus un jaunos zinātniekus Latvijā un diasporā. LJZA galvenie darbības virzieni ir:

Augstākās izglītības un zinātnes politika un jauno zinātnieku interešu aizstāvība. Mūsu biedri regulāri piedalās padomēs un komisijās, kas ir atbildīgas par zinātnes un izglītības politiku Latvijā. Kā sociālais partneris piedalāmies jaunu tiesību aktu izstrādē un tiesību aktu projektu komentēšanā. LJZA deleģē pārstāvi Latvijas Pētniecības un inovācijas stratēģiskājā padomē. LJZA ir gatava dalīties ar pieredzi un aktivizēt profesionālo tīklu, kad nepieciešams iestāties par savu biedru, jauno zinātnieku, un plašākā mērogā zinātni Latvijā.

Profesionālā pilnveide un tīklošanās. Vēlme pēc tālākizglītošanās un dažādu prasmju attīstība raksturo LJZA biedrus, tāpēc apvienībā tiek rastas iespējas atbalstīt iesaistīto cilvēku profesionālo pilnveidi. Piemēram, organizējot klātienes un tiešsaistes seminārus un diskusijas par aktuālajiem izaicinājumiem. Gada centrālais notikums ir vasaras akadēmija, kurā doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem tiek piedāvāta daudzveidīga lekciju un sociālā programma vairāku dienu garumā.

Zinātnes komunikācija. Apvienība aktīvi iesaistās diskusijās par sabiedrībai aktuālajām tēmām, savus komentārus balstot zinātniskajos pētījumos un ievērojot politisko neitralitāti. LJZA biedri ir dažādu jomu speciālisti, kuri labprāt atsaucas sadarbības aicinājumiem, piedaloties un organizējot darbnīcas, seminārus un līdzīgas aktivitātes, sniedzot intervijas, tiekoties ar skolēniem, skolotājiem, studentiem un ārvalstu viesiem.

Iesaisties! Ja vēlies tīkloties, attīstīt savas prasmes un pārstāvēt arī Tavu zinātnes nozari, kļūsti par biedru!