Valde

Antra Boča

Pētniece Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2017. gadā Jūtas Štata universitātē ieguva doktora grādu ekoloģijā. Pētnieciskās intereses: elementu un vielu aprite augsnē; klimata, veģetācijas un cilvēku ietekme uz augsnes attīstību; augsnes apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti.

LJZA valdē vēlas turpināt apvienības iesaisti Latvijas zinātnes politikas veidošanā, ar mērķi Latvijas zinātnes telpā palielināt atvērtību, akadēmisko godīgumu un starptautisko konkurētspēju.

Liene Spruženiece

Mikroanalītiķe Glāzgovas Universitātē, vada elektronu mikrosopijas centru “ISAAC”. 2017. gadā ieguvusi doktora grādu ģeozinātnēs Makvarī (Macquarie) Universitātē, Austrālijā, pēc tam 3 gadus pavadīja strādājot pētniecībā Lielbritānijā un Vācijā. Pētnieciskās intereses: tektoniskie procesi un ķīmiskās reakcijas Zemes garozā, elektronu mikroskopija.

LJZA valdē Liene vēlas attīstīt projektus, kas veicina jauno zinātnieku prasmju pilnveidošanu un kopienas veidošanu, kā arī līdzdarboties politikas darba grupā, lai padarītu Latvijas akadēmisko vidi atvērtāku, vienlīdzīgāku un starptautiski konkurētspējīgāku.

Matīss Reinfelds

Pabeidzis maģistratūras studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un 2018. gadā ieguvis dabaszinātņu doktora grādu Gētes Universitātē, Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Pētniecības intereses: gaismas lietošana ķīmiskos procesos un enerģijas ražošanā.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas stiprināt diasporas sadarbību ar Latvijas institūcijām, piedalīties Latvijas zinātnes politikas veidošanā, kā arī uzabot zinātnieku komunikāciju ar sabiedrību.

Tatjana Pladere

Latvijas Universitātes docente un pētniece ar vairāk kā 10 gadu pieredzi zinātnes komunikācijā. Tatjana pēta, kā uz paplašinātās realitātes tehnoloģijām reaģē cilvēka redzes sistēma, kas ir svarīgi, lai sekmētu atbildīgu un redzei draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas veicināt to, ka zinātnieku kopiena ir atbalstoša, atvērta un iekļaujoša, lai ikviens varētu pilnībā īstenot savu potenciālu.

Oskars Teikmanis

Inženierzinātņu un robotikas absolvents Minhenes Tehniskajā universitātē, Oskars šobrīd studē Latvijas Universitātes datorikas fakultātes doktorantūrā, paralēli darbam Elektronikas un datorzinātņu institūtā. Pētnieciskās intereses: autonomie roboti, kompleksu kustību īstenošana ar fizikas un apmācības modeļu palīdzību.

LJZA valdē Oskars ir ieinteresēts radoši rosināt labu zinātnes komunikāciju starp zinātnes pārstāvjiem, skolām un sabiedrību, kā arī strādāt pie augstāko tehnoloģiju un zinātniskās pieejas izmantošanas, lai veicinātu faktos balstītu lēmumu pieņemšanu gan Latvijas ikdienā, gan likumdošanā.

Raimonda Soloha

Pētniece vides zinātnes doktora studiju programmā Latvijas Universitātē. Raimonda 2018. gadā ieguva maģistra grādu Vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē un pēc studijām saņēma Vācijas Vides fonda stipendiju pētniecībai Vācijā Vupertāles institūta Aprites ekonomikas nodaļā. Doktorantūrā Raimonda strādā pie sistēmiskiem un datos balstītiem risinājumiem pārtikas atkritumu rašanās novēršanai un mazināšanai.

Iesaistoties LJZA valdes darbā, Raimonda turpinās strādāt apvienības aktivitāšu īstenošanā, lai palīdzētu sasniegt un paveikt apvienības izvirzītos mērķus un uzdevumus, kā arī piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un aktualizēšanā. Īpaša prioritāte Raimondai ir iesaistīties topošo un esošo doktorantu, un jauno zinātnieku izaicinājumu risināšanā.