Ārpus robežām: jauno pētnieku globālais ziņojums par Covid-19

15 aprīlis, 2020

Piezīme: Ziņojuma pilnā versija pieejama šeit.
Visas infografikas pieejamas šeit.

2019. gada koronavīrusa slimības (Covid-19) pandēmija ir izjaukusi pasaules kārtību, taču tā nav pēdējā pandēmija, kuras sekas cilvēcei būs postošas. Ja visās valstīs netiks ieviesti pienācīgi riska mazināšanas pasākumi, globālā veselība un ekonomika tiks pakļautas nopietnam riskam. Lai mazinātu vīrusa izplatību, nepieciešama starptautiska, tūlītēja, vienlaicīga un saskaņota rīcība. Valdībām ar zinātnieku palīdzību jāpieņem pamatoti lēmumi, sabiedrībai ir jārīkojas atbildīgi, un jaunajiem zinātniekiem ir jāsaprot, ka viņi var būt risinājuma svarīga daļa. Šajā Globālās Jauno akadēmijas (Global Young Academy – GYA) ziņojumā sniegti konkrēti ieteikumi valdībām, sabiedrībai un jaunajiem zinātniekiem.

Ieteikumi valdībām

a. Veiciniet pāreju no globālās veselības drošības uz globālās veselības solidaritāti. Lai gan pagaidām jāslēdz robežas, lai mazinātu Covid-19 izplatību, ilgtermiņā būs jāmaina veselības drošības pasākumu izstrāde. Tā vietā, lai uzskatītu, ka valstis iespējams aizsargāt no slimības, jāstiprina starptautiskā sadarbība, kas nāktu par labu kopējās sabiedrības veselībai.
b. Apmainieties ar informāciju ātri un atklāti, sekmējiet informācijas apmaiņas tīklu izmantošanu starp valstu zinātnisko konsultāciju mehānismiem un īstenojiet atklātās zinātnes politiku. Efektīvāka un brīvāka informācijas apmaiņa sniegs nenovērtējamu laiku reaģēšanai uz krīzēm un daudzu dzīvību glābšanai.
c. Atzīstiet daudznozaru svarīgumu lēmumu pieņemšanā. Ņemot vērā to, ka ar pandēmiju cieši saistītā zinātne attīstās, zinātnisko konsultāciju mehānismi, kas atbalsta politikas izstrādi, jāveido no dažādām perspektīvām, lai varētu ātri, rūpīgi un pilnīgi novērtēt politisko pasākumu paredzētās un neparedzētās sekas.
d. Ņemiet vērā pandēmijas ilgtermiņa ietekmi uz veselību un sabiedrību, kā arī profilaktisko pasākumu svarīgumu. Jaunie zinātnieki, ar kuriem iespējams sazināties ar Nacionālo Jauno akadēmiju (National Young Academies) un GYA starpniecību, var sniegt nozīmīgu ieguldījumu gan tūlītējos, gan ilgtermiņa pasākumos.

Ieteikumi sabiedrībai

a. Lai nepieļautu Covid-19 izplatību, ievērojiet piesardzības pasākumus, kā arī iesaistieties pandēmijas kontrolē, ievērojot vadlīnijas, saprātīgi izmantojot un sadalot resursus un palīdzot neaizsargātajām sabiedrības grupām.
b. Izvairieties no maldinošas informācijas izplatīšanas. Izmantojiet sociālos plašsaziņas līdzekļus atbildīgi. Iemācieties atšķirt uz bailēm balstītu informāciju no uz faktiem balstītas informācijas, lai izvairītos no baumām vai viltus ziņām. Uzsveriet, ja ir nepārliecība par sniegtās informācijas patiesumu (vai arī vispār nedalieties ar jebko, kā patiesums nav pārbaudāms).
c. Meklējiet ekspertu atzinumus un norādījumus, kas saistīti ar vietējo situāciju, un pārliecinieties, ka saņemtā informācija par situāciju pasaulē ir no uzticama avota.

Ieteikumi jaunajiem zinātniekiem

a. Dalieties un apmainieties ar informāciju un pieredzi globālajās platformās atbildīgi, kā arī aplieciniet sniegtās informācijas patiesumu.
b. Līdzdarbojieties, pārtulkojot zinātniskos ziņojumus attiecīgās valsts valodā tā, lai tos varētu saprast arī nespeciālisti, kā arī pielāgojot vēstījumu vietējiem apstākļiem. Aktīvi iesaistieties sarežģītas zinātniskas informācijas paskaidrošanā sabiedrībai valodā, kas nav tehniska.
c. Palīdziet mazināt plaisu starp zinātni un politiku. Uzņemieties iniciatīvu un vērsieties pie valdības, ja jums ir būtiskas zināšanas par pandēmiju vai jomām, kas saistītas ar cilvēku reakciju un uzvedību.
d. Aktīvi iesaistieties paraugprakses popularizēšanā un sabiedrības konsultēšanā. Izveidojiet ciešu saikni starp dažādām ieinteresētajām pusēm, piemēram, valdību, nevalstiskām organizācijām un sabiedrību, lai ar zinātnes palīdzību veicinātu globālo veselību.

Kopā varam izveidot iedarbīgākus zinātniski pamatotus informācijas apmaiņas tīklus, kas palīdzēs cīnīties pret pandēmijas sekām un sniegs kopējus ilgtermiņa ieguvumus.

Autori:
Paulina Carmona-Mora, bioķīmīķe, ASV
Victorien Dougnon, mikrobioloģe, Benina
Sandeep Kaur, ķīmiķe, Indija
Shabana Khan, ģeogrāfe, Indija
Robert Lepenies, politologs, Vācija
Boon Han Lim, inženieris, Malaizija
Sandra Lopez-Verges, virusoloģe, Panama
Felix Moronta, biologs, Itālija
Connie Nshemereirwe, pedagoģe, Uganda
Justine Nzweundji, augu bioloģe, Kamerūna
Tolullah Oni, ārste, Apvienotā Karaliste
Wibool Piyawattanametha, biomedicīnas inženieris, Taizeme
Anet Režek Jambrak, pārtikas inženiere un pārtikas zinātniece, Horvātija
Anina Rich, kognitīvā neirozinātniece, Austrālija
Michael Saliba, ārsts, Vācija
Yoko Shimpuku, māszinības zinātniece, Japāna
Velia Siciliano, medicīnas biotehnoloģe, Itālija
Udi Sommer, politologs, Izraēla
Fernando Valiente, bioķīmiķis, Čīle
Koen Vermeir, vēsturnieks un zinātnes filozofs, Francija
Andre Xuereb, fiziķis, Malta
_________________________
Par latviskošanu sirsnīgi pateicamies LJZA biedrei Aigai Veckalnei! Tu esi lieliska!

Saistītie raksti