Zinātnes popularizēšana Latvijas reģionos: Ināras un Borisa Teterevu Fonda atbalstīts projekts

LJZA, sadarbībā ar Borisa un Ināras Teterevu Fondu un Latvijas Zinātņu akadēmiju kopš 2014. gada marta dodas uz reģionu skolām, augstskolām un universitātēm, lai stāstītu par zinātni un zinātniekiem.