Zinātnes un izglītības politikas darba grupa

Zinātnes un izglītības politika ir viena no LJZA prioritātēm kopš tās dibināšanas brīža. LJZA pārstāvji ir aktīvi līdzdarbojušies ar šo jomu saistītu likumdošanas aktu, Eiropas Savienības struktūrfondu noteikumu un kritēriju, kā arī citu plānošanas dokumentu izstrādē. 2009. gadā ar nozares ministriju (IZM) ir noslēgts sadarbības memorands. Bez pārspīlējuma var teikt, ka uz šo brīdi LJZA ir nozares ministrijas nozīmīgākais sociālais partneris zinātnes politikas jomā.

Darba grupas uzdevums ir piedalīties zinātnes un izglītības politikas procesos, formulējot un pārstāvot jauno zinātnieku viedokli, sekojot aktuālajām norisēm, līdzdarbojoties saistošo likumu izstrādē, kā arī cenšoties veidot zinātnes un izglītības vidi Latvijā, atbilstoši LJZA prioritātēm.

Šobrīd darba grupā darbojas deviņi cilvēki.

Darba grupas vadītāja: Dr. Antra Boča, e-pasts: antraboca@gmail.com

Antra Boča