Biedra nauda

Minimālā LJZA biedra nauda ir 12 EUR gadā. Biedra naudas apmaksas termiņš ir 1. februāris par kārtējo gadu. Biedra naudas apmērs ir noteikts ar LJZA biedru kopsapulces lēmumu 2018. gada 24. martā.

Rekvizīti:

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr.: 40008097922
Konts: LV30HABA0551014759773

Lai nepiemirstu maksājumu, aicinām izmantot automātiskā maksājuma iespējas vai apmaksāt biedru naudu avansā par vairākiem gadiem uz priekšu. Shematiski par biedra naudu.