Biedri

LJZA ir vairāk nekā 185 biedri (2020. gada dati), un to skaits pakāpeniski pieaug. Lielākā daļa ir doktoranti, būtiski ir pieaudzis arī zinātnes doktoru skaits. LJZA uzņem savās rindās arī maģistrantus un bakalaura programmu studentus, galvenais kritērijs, lai kļūtu par LJZA biedru, ir interese par zinātni un vēlme iesaistīties LJZA organizētajās aktivitātēs.

LJZA platforma piesaista visu nozaru jaunos zinātniekus, līdzīgās proporcijās ir pārstāvētas kā dabas, tā arī sociālās un humanitārās zinātnes.

LJZA biedru intereses ir ļoti dažādas. Citi vēlas atrast jaunus līdzīgi domājošus draugus vasaras nometnēs, citi iegūt jaunas praktiskas zināšanas LJZA organizētajos semināros, bet citi nopietni iesaistīties zinātnes politikas veidošanā zinātnes politikas darba grupā vai debatēt par ekonomikas aktualitātēm tautsaimniecības grupā.

LJZA savā ziņā ir kļuvusi par jauno zinātnieku arodbiedrību. Lai risinātu topošo zinātnieku konfliktsituācijas ar zinātnisko darbu vadītājiem vai pat institūcijām, ir izveidota LJZA Ētikas komisija.