Kā iestāties LJZA?

Lai iestātos LJZA, ir jāiepazīstas ar organizācijas statūtiem. Ja piekrītat LJZA mērķiem un biedru pienākumiem, kā arī maksāt biedra naudu, jums jāaizpilda pieteikuma anketa (skatīt tālāk), kurā jāsniedz ziņas par sevi – savu līdzšinējo izglītību, zinātniskajām interesēm un kā vēlaties iesaistīties LJZA darbībā. Šīs ziņas būs pieejamas arī citiem LJZA biedriem.

Jūsu pieteikumu ar vēlmi iestāties LJZA valde izskatīs tuvākajā sēdē (mēneša laikā, pēc statūtiem) un sniegs jums informāciju par savu lēmumu. Varam iedrošināt – līdz šim nav bijis neviens gadījums, kad kādam dalība LJZA ir atteikta. Galvenais kritērijs – interese par zinātni un vēlme līdzdarboties, neatkarīgi no vecuma un līdzšinējās izglītības.

Iestājoties biedrībā, jāapmaksā biedra nauda par tekošo gadu. Iestājoties jaunam kalendārajam gadam, līdz 1. februārim jāapmaksā biedra nauda par šo gadu. Lai nepiemirstu maksājumu, aicinām izmantot automātiskā maksājuma iespējas vai apmaksāt biedru naudu avansā par vairākiem gadiem uz priekšu. Shematiski par biedra naudu.

Ja Tavu biedru naudu apmaksā juridiska persona, vajadzību pēc rēķina paud līdz attiecīgā gada 15. janvārim uz epastu info@ljza.lv.

LJZA rekvizīti:

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība
Reģ. nr.: 40008097922
Konts: LV30HABA0551014759773