Pētniece Latvijas Lauksaimniecības universitātē. 2017. gadā Jūtas Štata universitātē ieguva doktora grādu ekoloģijā. Pētnieciskās intereses: elementu un vielu aprite augsnē; klimata, veģetācijas un cilvēku ietekme uz augsnes attīstību; augsnes apsaimniekošanas ietekme uz ūdens kvalitāti.

LJZA valdē vēlas turpināt apvienības iesaisti Latvijas zinātnes politikas veidošanā, ar mērķi Latvijas zinātnes telpā palielināt atvērtību, akadēmisko godīgumu un starptautisko konkurētspēju.