Latvijas Universitātes docente un pētniece ar vairāk kā 10 gadu pieredzi zinātnes komunikācijā. Tatjana pēta, kā uz paplašinātās realitātes tehnoloģijām reaģē cilvēka redzes sistēma, kas ir svarīgi, lai sekmētu atbildīgu un redzei draudzīgu tehnoloģiju izmantošanu.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas veicināt to, ka zinātnieku kopiena ir atbalstoša, atvērta un iekļaujoša, lai ikviens varētu pilnībā īstenot savu potenciālu.