Mikroanalītiķe Glāzgovas Universitātē, vada elektronu mikrosopijas centru “ISAAC”. 2017. gadā ieguvusi doktora grādu ģeozinātnēs Makvarī (Macquarie) Universitātē, Austrālijā, pēc tam 3 gadus pavadīja strādājot pētniecībā Lielbritānijā un Vācijā. Pētnieciskās intereses: tektoniskie procesi un ķīmiskās reakcijas Zemes garozā, elektronu mikroskopija.

LJZA valdē Liene vēlas attīstīt projektus, kas veicina jauno zinātnieku prasmju pilnveidošanu un kopienas veidošanu, kā arī līdzdarboties politikas darba grupā, lai padarītu Latvijas akadēmisko vidi atvērtāku, vienlīdzīgāku un starptautiski konkurētspējīgāku.