Pabeidzis maģistratūras studijas Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultātē un 2018. gadā ieguvis dabaszinātņu doktora grādu Gētes Universitātē, Frankfurtē pie Mainas, Vācijā. Pētniecības intereses: gaismas lietošana ķīmiskos procesos un enerģijas ražošanā.

Darbojoties LJZA valdē, vēlas stiprināt diasporas sadarbību ar Latvijas institūcijām, piedalīties Latvijas zinātnes politikas veidošanā, kā arī uzabot zinātnieku komunikāciju ar sabiedrību.