Pētniece vides zinātnes doktora studiju programmā Latvijas Universitātē. Raimonda 2018. gadā ieguva maģistra grādu Vides zinātnē Rīgas Tehniskajā universitātē un pēc studijām saņēma Vācijas Vides fonda stipendiju pētniecībai Vācijā Vupertāles institūta Aprites ekonomikas nodaļā. Doktorantūrā Raimonda strādā pie sistēmiskiem un datos balstītiem risinājumiem pārtikas atkritumu rašanās novēršanai un mazināšanai.

Iesaistoties LJZA valdes darbā, Raimonda turpinās strādāt apvienības aktivitāšu īstenošanā, lai palīdzētu sasniegt un paveikt apvienības izvirzītos mērķus un uzdevumus, kā arī piedalīties informatīvo materiālu sagatavošanā un aktualizēšanā. Īpaša prioritāte Raimondai ir iesaistīties topošo un esošo doktorantu, un jauno zinātnieku izaicinājumu risināšanā.