Eksperti

..

Velta Fridrihsone

Latvijas Valsts koksnes ķīmijas institūts

Pētniece

Alīna Reķēna

Tallinas Tehnoloģiju universitāte

Pētniece

Guntars Kitenbergs

Latvijas Universitāte

Vadošais pētnieks

Kirils Surovovs

Latvijas Universitāte

Pētnieks

Liene Spruženiece

Glāzgovas Universitāte

Pētniece

Matīss Reinfelds

BioNanoNet, Austrija

Eksperts

Tatjana Pladere

Latvijas Universitāte

Pētniece

Oskars Teikmanis

Elektronikas un datorzinātņu institūts

Pētnieks

Raimonda Soloha

Latvijas Universitāte

Pētniece