Vai sarūkošais doktora grāda ieguvēju skaits Baltijas valstīs ir attieksmes jautājums?

13 decembris, 2023

1700805583447

23. novembrī Lietuvas Republikas Seimā norisinājās starptautiskā konference “Situation of young scientists in the Baltic countries: development of future scientific potential or its waste?“. Tās ietvaros Lietuvas, Latvijas, Igaunijas, Francijas un Itālijas zinātnisko institūciju un organizāciju pārstāvji dalījās atziņās par jauno zinātnieku situāciju Baltijas valstīs un Eiropā.

Konferencē tika apspriestas daudzšķautņainas problēmas, ar kurām saskaras jaunie zinātnieki mūsdienās, tostarp karjeras un finansiālā nedrošība, liela darba slodze, starptautiska konkurence, finansiālā un psiholoģiskā atbalsta trūkums, birokrātija, dzimumu nevienlīdzība, spiediens un nogurums.

Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) valdes locekle Tatjana Pladere prezentēja referātu “Addressing academic career instability in Latvia”, stāstot par jauno zinātnieku izaicinājumiem Latvijā, jauna doktorantūras modeļa un akadēmiskās karjeras modeļa izstrādi un ieviešanu kā iespējamo risinājumu, kā arī LJZA lomu zinātnes politikas veidošanā. Turklāt Tatjana piedalījās paneļdiskusijā, kopā ar Lietuvas un Igaunijas zinātniekiem apspriežot nepieciešamos soļus, lai situācija Baltijas valstīs uzlabotos. Paneļdiskusijas laikā tika secināts, ka jāmaina ne tikai likumi un noteikumi, bet arī attieksme un domāšanas veids, respektējot mūsdienu jauno zinātnieku dzīves prioritātes un vērtības. Šo atziņu kodolīgi formulēja Viļņas Universitātes asociētā profesore Urte Neniškite (Urte Neniškytė), norādot, ka spiediens varētu būt galvenais iemesls, kāpēc cilvēki pamet akadēmisko vidi: “Mūsdienu jaunie zinātnieki daudz labāk spēj apzināties savu iespēju robežas un ir pietiekami drosmīgi, lai pateiktu: “Es vairs nevēlos to darīt, man patīk zinātne, bet es vairs nevēlos piedzīvot šo spiedienu.” Turpinot izaicināt jaunos zinātniekus un pieņemot, ka viņi visu izturēs, lai kaut kad nākotnē, iespējams, pavirzītos uz priekšu savā akadēmiskajā karjerā, mēs riskējam, ka jauno zinātnieku skaits Baltijas valstīs arvien vairāk saruks.

Paldies asociētajai profesorei Dalijai Šatkovskienei (Dalia Šatkovskienė), BASNET foruma prezidentei, par LJZA uzaicinājumu un atbalstu.

Starptautisko konferenci organizēja Baltijas zinātnieku asociācija BASNET Forum, Viļņas Universitātes Dzīvības zinātņu centrs, Kauņas Tehnoloģiju universitāte, kā arī Fizikālo un tehnoloģisko zinātņu centrs.

Saistītie raksti