LJZA piedalās Eiropas zinātņu akadēmiju rīkotā pasākumā par zinātnē balstītu padomu sniegšanu

June 16, 2024

3

No 21. līdz 24. maijam Berlīnes-Brandenburgas zinātņu akadēmijā notika zinātņu akadēmiju tīklu pasākums, kurā Latvijas Jauno zinātnieku apvienību pārstāvēja valdes loceklis Oskars Teikmanis. Pasākumā iesaistījās organizācijas, kā YASAS, ALLEA un ENYA. Lai saprastu, kas ir YASAS, ALLEA un ENYA, vispirms ir jāsaprot, kas ir SAPEA un kā tas saistās ar SAM un GCSA, un kā tajās ir iesaistīti ALLEA un YAE. Ar vieglu apjukuma sajūtu dalījās liela daļa viesu – dažādu zinātņu akadēmiju un citu organizāciju pārstāvji. Lai mazinātu apjukumu un piešķirtu sanāksmei mazāk formālu atmosfēru, viens no plāna punktiem bija kolektīvi atzīmēt lielā akronīmu tabulā, ko apzīmē šie visi burti.

All European Academies (ALLEA): visu Eiropas zinātņu akadēmiju tīkls, kas šajā pasākumā atzīmēja 30 gadu pastāvēšanu.

European Network of Young Academies (ENYA): Eiropas jauno akadēmiju tīkls.

Science Advice Mechanism (SAM): Eiropas Savienības struktūra, kas ir atbildīga par procesu, kādā zinātnē balstīti padomi tiek pasniegti komisāru kolēģijai.

Science Advice for Policy by European Academies (SAPEA): konsorcijs, kas sastāv no SAM un citām organizācijām, galvenokārt dažādu valstu zinātņu akadēmijām.

Young Academies Science Advice Structure (YASAS): jauno akadēmiju zinātnē balstītu padomu struktūra. Izveidota 2020. gadā, lai papildinātu SAPEA konsorciju ar ekspertiem no jaunajām akadēmijām.

Group of Chief Scientific Advisors (GCSA): augstākā līmeņa ekspertu grupa, kas ir tiešā kontaktā ar Eiropas Savienības komisāru kolēģiju, lai sniegtu zinātnē balstītus padomus.

Vienā no aktivitātēm pasākuma dalībnieki izspēlēja vienkāršotu zinātnē balstītu padomu sniegšanas procesa simulāciju, lai sīkāk iepazītos ar tā detaļām:

  • apskatīt pētāmo problēmu (piemēram: kā Eiropas Savienība var veicināt veselīgāku un ilgtspējīgāku uzturu),
  • izvēlēties ekspertu grupu (ņemot vērā pieredzes, pārstāvniecības un dzimumu līdzsvaru),
  • meklēt uzticamus informācijas avotus un tos sakārtot pēc aktualitātes,
  • strukturēt konsultatīvā ziņojuma melnrakstu.

 

Šādās spēlēs var viegli saprast, cik daudzos veidos ir iespējams zaudēt pētniecības neitralitāti vai nonākt interešu konfliktu situācijās. Ja nav pietiekami daudz kandidātu, no kuriem izvēlēties, tad izvēlētā ekspertu grupa riskē pārāk izteikti pārstāvēt konkrētu valsti vai dzimumu. Savukārt pēc sākotnējās problēmas definīcijas var rasties subjektīvas interpretāciju atšķirības starp ekspertu grupas pārstāvjiem, novedot pie atšķirīgiem viedokļiem, kā labāk problēmu risināt.

Foto: Helen Eenmaa

Pasākuma noslēgumā tika diskutēts par SAPEA procesiem, izcilības kritērijiem, lai izveidotu ekspertu grupas un par sadarbību starp valstīm un zinātņu akadēmijām. Par sadarbības tēmu izskanēja pieminēšanas vērta atbilde uz jautājumu, kāpēc ieguldīt naudu savas valsts zinātnē, ja citu valstu atklājumi ir brīvi pieejami ikvienam? Atbilde bija pavisam vienkārša: “Ja pašiem nav kompetentu ekspertu, kuri strādā šajās nozarēs un spēj atpazīt nozīmīgus tehnoloģiskos pavērsienus, tad no šiem atklājumiem nav pievienotās vērtības.” Domā globāli, rīkojies lokāli.

Nākamā gada akadēmiju sapulce norisināsies Šveicē.

Autors: Oskars Teikmanis

Saistītie raksti