Latvijas Jauno zinātnieku apvienība iegūst “NVO fonda” finansējumu

10 marts, 2023

3D render of a science modern network communications background

Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (LJZA) veiksmīgi startējusi lielākajā nevaldības organizāciju programmas “NVO fonds” projektu konkursā, iegūstot finansējumu apvienības darbības stiprināšanai. Šī projekta laikā tiks īstenotas trīs jaunajiem zinātniekiem nozīmīgas aktivitātes ar mērķi veicināt apvienības ilgtspēju un turpmāku sekmīgu darbību Latvijas jauno zinātnieku interešu pārstāvniecībā, zinātnes komunikācijā ar sabiedrību un mūsdienīgas akadēmiskās vides veidošanā Latvijā.

Rakstīšanas nometne aktīvākajiem LJZA biedriem
Jau marta vidū LJZA īstenos pirmo no projekta aktivitātēm – rakstīšanas nometni, kas 5 dienu garumā norisināsies Kārļa muižā, netālu no Cēsīm. Tajā piedalīsies 15-20 jaunie zinātnieki, kuri šajā laikā strādās pie dažādiem informatīvajiem materiāliem, tajā skaitā, viedokļrakstiem par zinātnes politiku, izpētes raksta par akadēmiskās ētikas situāciju Latvijā, veidos saturu jaunai apvienības mājaslapai, kā arī veiks šī gada pasākumu plānošanu.

Rakstīšanas nometnes vide dos iespēju aktīvākajiem LJZA biedriem produktīvā gaisotnē strādāt pie apvienībai svarīgiem uzdevumiem, tajā pašā laikā saliedējot jauno zinātnieku kopienu un nodrošinot iespējas apmainīties ar pieredzi, idejām un kontaktiem. Rakstīšanas nometnes programmā tiks iekļauts arī semināru cikls, lai uzlabotu nometnes dalībnieku zinātnes komunikācijas un rakstīšanas prasmes, tādējādi ilgtermiņā ceļot Latvijas jauno zinātnieku kompetenci un apvienības darbības produktivitāti.

Sadarbība ar STEM jomu skolotājiem
Dabaszinātņu, matemātikas, inženierzinātņu un tehnoloģiju (STEM) jomās Latvijā ir būtisks darbinieku trūkums, ko rada mazais studentu skaits augstskolās un skolēnu neieinteresētība vai bailes no šīm jomām. Šīs aktivitātes mērķis būs attīstīt sadarbību starp STEM jomas skolotāju organizācijām un LJZA, kā arī veicināt LJZA atpazīstamību starp skolotājiem kā aktīvu un atvērtu organizāciju, kuras viens no svarīgiem darbības virzieniem ir zinātnes komunikācija. Iesaistoties skolotāju ikgadējās konferencēs, semināros un kursos, jaunie zinātnieki informēs skolotājus par aktualitātēm STEM jomās, sadarbības un skolēnu iesaistes iespējām (karjera, ekskursijas, pētniecības projektu izstrāde, Ēnu dienas u.c.), tādējādi sniedzot būtisku un praktisku pienesumu izglītības sistēmai Latvijā. Papildus tam LJZA plāno pasākumu sēriju, kuras ietvaros LJZA biedri – jaunie zinātnieki no dažādām STEM nozarēm – apmeklēs vismaz 5 skolas, lai jau klātienē uzrunātu tieši skolēnus. Šeit kā prioritāti esam izvirzījuši reģionu skolas, kurās dažkārt ir grūtāk nodrošināt STEM jomu apguvi.

Mājas lapas atjaunošana ar jaunu vizuālo identitāti
Projekta ietvaros paredzēts izveidot jaunu apvienības mājaslapu ar atjaunotu saturu un vizuālo identitāti. Tajā tiks atspoguļota aktuālā informācija, kas nepieciešama jaunajiem zinātniekiem, diasporas zinātniskajai kopienai un citiem interesentiem, kas vēlas sekot līdzi zinātnes aktualitātēm Latvijā vai sadarboties ar LJZA. Mājas lapa nodrošinās būtiskāko informāciju par LJZA aktualitātēm, zinātnieku interešu aizstāvību, kā arī apkopos LJZA veidotos resursus zinātnes popularizēšanai sabiedrībā. Kā viens no svarīgiem uzdevumiem uzlabojot mājas lapu būs arī uzrunāt jaunos pētniekus ārpus Latvijas, kuri nevar iepazīt apvienību piedaloties klātienes pasākumos.

Informāciju par galvenajām “NVO fonda” projekta “Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) darbības stiprināšana” aktualitātēm un gaitu turpināsim publicēt LJZA mājaslapā un sociālajos tīklos: https://www.facebook.com/latvijasjaunozinatniekuapvieniba un https://twitter.com/LV_JZA visa gada garumā.

Projektu finansē NVO fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Saistītie raksti