Novembra atklātā valdes sēde

19 novembris, 2023

DSC_0163

Otrdien, 14. novembrī, notika Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) ikmēneša atklātā valdes sēde. Atklātās valdes sēdes notiek reizi mēnesī. To mērķis ir sniegt iespēju ikvienam LJZA biedram uzzināt par aktualitātēm, kā arī iesaistīties diskusijās un apvienībai nozīmīgu aktivitāšu īstenošanā. Šajās sanāksmēs esam priecīgi satikt arī biedrus, kuri apvienībā iestājušies pavisam nesen, lai labāk iepazītu un uzzinātu viņu vajadzības, motivāciju un iespējas iesaistīties apvienības aktivitātēs. Lai uzzinātu, ko pārrunājām, turpini lasīt.

Tikšanās par doktorantūras pētījumu: Sanāksmē tikāmies ar Latvijas Studentu apvienības akadēmiskā virziena vadītāju Rūdolfu Aleksandru Strodu un pārrunājām sadarbības iespējas pētījuma īstenošanā par doktorantūras studiju pārtraukšanas iemesliem un problēmām. Šāds pētījums ir būtisks visos izglītības līmeņos, bet LJZA plāno pievērsties doktorantūras studiju problēmsituāciju izpētei.

LJZA tiksies ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri: 2023. gada 24. novembrī plkst. 15.00 – 17.00 Eiropas Savienības mājā notiks diskusija “Kā stiprināt jauno zinātnieku sadarbību ar Eiropas Savienību”. Pasākuma mērķis ir diskutēt par jauno zinātnieku un Latvijas zinātnes interešu pārstāvniecību ES līmenī.

Lindau Nobel Laureate Meeting 2024: Tikāmies ar nominēto Latvijas pārstāvi dalībai Lindau Nobel Laureate Meeting 2024, lai pārrunātu pieteikuma iesniegšanas nosacījumus un procedūru dalībai šajā nozīmīgajā pasākumā. Pēc pieteikuma iesniegšanas, to izvērtēs nozares eksperti. Ceram, ka no Latvijas nominētie pārstāvji tiks uzaicināti piedalīties šajā notikumā, tādejādi popularizējot Latvijas veikumu fizikas zinātnes nozarē.

LJZA Latvijas skolās: LJZA biedri 2023. gadā viesojās pie skolēniem 10 reģionu skolās, stāstot par karjeras iespējām zinātnē. Esam pārliecināti, ka vizītes skolās ir nozīmīgas, bet to regulārai organizēšanai ilgtermiņā ir nepieciešama koordinēšana un administratīvie resursi. Vienojāmies, ka diskusija par šīs programmas turpināšanu notiks nākamajā gadā. Ja kādam no biedriem ir idejas un vēlme veidot un attīstīt šo nozīmīgo projektu, esiet laipni aicināti rakstīt ierosinājumus info@ljza.lv
Par LJZA pieredzi lasi Labs of Latvia.

Ētika un zinātne: Ētikas darba grupa ir apkopojusi anketas datus par izpratni un problēmsituācijām akadēmiskā godīguma jomā Latvijas augstākās izglītības iestādēs, un pašlaik notiek informācijas sagatavošana publicēšanai. LJZA pateicas visiem, kuri aizpildīja anketas.

Jaunie zinātnieki tiksies gada noslēguma pasākumā: 8. decembrī notiks gada noslēguma pasākums. Pasākumā plānotas izzinošas lekcijas un saviesīga kopā būšana, atskatoties uz gada būtiskākajiem notikumiem un izceļot aktīvākos cilvēkus un atbalstītājus. Pagaidām aicinām rezervēt 8. decembra vakaru, detalizētāku informāciju par pasākumu izziņosim drīzumā.

Saistītie raksti