Inženierzinātņu un robotikas absolvents Minhenes Tehniskajā universitātē, Oskars šobrīd studē Latvijas Universitātes datorikas fakultātes doktorantūrā, paralēli darbam Elektronikas un datorzinātņu institūtā. Pētnieciskās intereses: autonomie roboti, kompleksu kustību īstenošana ar fizikas un apmācības modeļu palīdzību.

LJZA valdē Oskars ir ieinteresēts radoši rosināt labu zinātnes komunikāciju starp zinātnes pārstāvjiem, skolām un sabiedrību, kā arī strādāt pie augstāko tehnoloģiju un zinātniskās pieejas izmantošanas, lai veicinātu faktos balstītu lēmumu pieņemšanu gan Latvijas ikdienā, gan likumdošanā.