Latvijas jaunie zinātnieki pulcējas 2024. gada kopsapulcē

March 13, 2024

Kopsapulce_2024

Foto: Pauls Beķeris

 

Šī gada 9. martā notika Latvijas Jauno zinātnieku apvienības (LJZA) ikgadējā biedru kopsapulce, kuru apmeklēja 28 biedri. Kopsapulce notika hibrīdā formātā: klātienē Latvijas Universitātes Zinātņu mājā un tiešsaistē Zoom platformā.

 

Kopsapulces darba kārtība

Kopsapulcē tika prezentēti 2023. gadā īstenotie apvienības darbi, apstiprināts gada finanšu pārskats un ieskicēti 2024. gada plāni. Kopsapulces laikā apvienības biedri pieņēma LJZA Ētikas kodeksu un LJZA Iekšējās kārtības noteikumus.

Iekšējās kārtības noteikumi un Ētikas kodekss definē LJZA darbības pamatprincipus. Tie izveidoti ar mērķi sniegt skaidras vadlīnijas biedrības valdes un biedru rīcībai dažādās situācijās. Abi dokumenti ir pieejami LJZA interneta vietnē šeit.

 

LJZA paveiktais 2023. gadā

LJZA valdes priekšsēdētāja Antra Boča prezentēja 2023. gada LJZA darbības pārskatu, informējot par apvienības paveikto zinātnes politikas, interešu pārstāvniecības, zinātnes komunikācijas un jauno zinātnieku kopienas stiprināšanā.

2023. gads apvienībai bijis diezgan dinamisks. Pateicoties valsts atbalsta programmas “NVO fonds”, ko administrē Sabiedrības integrācijas fonds, iegūtajam finansējumam, apvienība īstenoja tādas nozīmīgas aktivitātes kā rakstīšanas retrīts, kurā tika sagatavoti viedokļraksti par zinātnes politiku [1, 2] un izstrādāts doktorantūras ceļvedis [3], atjaunota LJZA interneta vietne, kā arī īstenots “Skolu projekts”, kurā tika apmeklētas 10 reģionu skolas, lai stāstītu jauniešiem par iespējām zinātnes nozarē, sasniedzot 500 skolēnu auditoriju [4].

Zinātnes politika un interešu pārstāvniecība. LJZA aktīvi iesaistījās Augstskolu likuma, Zinātniskās darbības likuma, pēcdoktorantūras pētījumu programmas noteikumu pilnveidošanā. 2023. gads bija zīmīgs arī, jo LJZA saņēma Latvijas Republikas Tiesībsarga atzinumu par LJZA iesniegtajiem pierādījumiem, kas apliecināja diskriminējošus noteikumus pēcdoktorantūras programmā [5]. Atzinums skaidri norāda valsts institūcijām ka, veidojot grantu programmas, noteikumos ir būtiski ņemt vērā, ka gan doktoranti/-tes, gan pēcdoktoranti/-tes var doties bērnu kopšanas atvaļinājumā un ir tiesīgi pagarināt projektu un, kā jebkurš darba ņēmējs, saņemt sociālo atbalstu šajā laikā.

Science Communication. LJZA pārstāvji piedalījās konferencēs, diskusijās un intervijās, aktualizējot zinātnes tēmas, piemēram, akadēmiskā godīguma problēmjautājumus, zinātnes finansējuma nepietiekamību, fundamentālo un lietišķo pētījumu nozīmīgumu un atbalsta nepieciešamību (administratīvs, finansiāls, mentorings) akadēmiskās un zinātniskās karjeras attīstībai. Visi šie pasākumi sniedz iespēju dalīties ar organizācijas viedokli par būtiskām tēmām, kurās doktorantu un jauno zinātnieku viedoklis ir nepieciešams.

Kopienas stiprināšana. LJZA rīkoja ikgadējo vasaras skolu “Zinātne, tehnoloģijas un ētika” [6]. 2023. gadā pirmo reizi tika rīkots zinātnes īsrunu konkurss, kura mērķis bija dot iespēju doktorantiem un jaunajiem zinātniekiem atbalstošā vidē iepazīstināt ar saviem pētījumiem un praktizēt zinātnes komunikācijas prasmes. Tāpat 2023. gadā tika organizēti tādi neformālie pasākumi kā “Zinātnes pusstops” un pārgājieni. Šie pasākumi ir ieguldījums jauno zinātnieku atbalsta sistēmas veidošanā un kopienas stiprināšanā.

Starptautiskā sadarbība. LJZA pārstāvji piedalījās Eiropas Jauno akadēmiju (ENYA) sanāksmē Stokholmā (1 LJZA pārstāvis), Skandināvijas un Baltijas valstu jauno akadēmiju sanāksmē Oslo (5 LJZA pārstāvji), Latvijas studentu un pētnieku asociācijas Lielbritānijā (ALSRUK) konferencē “Zinātne un inovācijas ilgtspējai”, ka arī Eurodoc gadskārtējā konferencē (2 LJZA pārstāvji). Tāpat veicinājām sadarbību ar citām organizācijām un institūcijām. 2023. gada galvenie LJZA sadarbības partneri un atbalstītāji bija Francijas institūts Latvijā, fonds “Tavs Atbalsts”, Cēsu novada pašvaldība un AS Gjensidige Latvija. Sadarbība ar šiem partneriem sniedza iespēju stiprināt apvienības kapacitāti īstenot jauno zinātnieku izglītības iniciatīvas, piemēram, vasaras skolu.

Prezentācija par 2023. gada pārskatu pieejama šeit.

 

Biedru iespējas LJZA

LJZA valde norādīja, ka nākamā gada kopsapulcē tiks ievēlēti vismaz 2 jauni valdes locekļi, iedrošinot LJZA biedrus iesaistīties LJZA aktivitātēs, lai labāk iepazītu apvienības darbu, veidotu savu atpazīstamību biedru vidū un izvērtētu savas iespējas un vēlmi kandidēt LJZA valdes vēlēšanās 2025. gadā.

LJZA valde ir atvērta idejām un iniciatīvām par to, kā uzlabot apvienības darbu un zinātnes vidi Latvijā, un aicināja biedrus aktīvi iesaistīties LJZA darbībā! Gan biedri, gan valde apvienībā darbojas brīvprātīgi. Tāpēc, lai kā arī gribētu, valde nevar pārņemt visas biedru idejas un inicatīvas savās rokās. Bet LJZA valde vienmēr ir gatava atbalstīt biedru idejas un palīdzēt īstenot iniciatīvas, kas saskan ar biedrības mērķiem.

 

2024. gada plāni

Kopsapulces noslēgumā tika diskutēts par LJZA 2024. gada plāniem. Kā citus gadus, arī šogad tiks organizēta ikgadējā LJZA vasaras skola. Marta sākumā notika pirmā plānošanas sanāksme, kurai jau drīzumā sekos nākamā. Biedri ir aicināti dalīties ar idejām par tēmām un lektoriem, kurus vēlētos redzēt un dzirdēt vasaras skolā, kā arī iesaistīties pasākuma organizēšanā. Tāpat arī šogad vasaras skolā plānojam organizēt Zinātnes īsrunu konkursu, kurā dalībniekiem būs iespēja 3 minūšu garumā prezentēt savu pētījumu un saņemt balvas.

Šajā gadā plānojam turpināt arī zinātnes komunikācijas iniciatīvas, piemēram, 2023. gadā iesākto sadarbību ar Latvijas Nacionālo bibliotēku, organizējot lekcijas semināru cikla “Zinātne sabiedrībai” ietvaros. Tuvākais pasākums par mākslīgā intelekta lomu izglītībā notiks jau 27. martā [7]. Plānojam arī dalību sarunu festivālā LAMPA, organizējot intervijas ar septiņiem Latvijas jaunajiem zinātniekiem un zinātniecēm par viņu ceļu zinātnē.

Interešu pārstāvniecības jomā plānojam jau drīzumā publicēt akadēmiskā godīguma pētījuma rezultātus viedokļrakstu sērijā un turpināsim strādāt pie akadēmiskā godīguma problēmjautājumu izpētes. Tāpat aktīvi sekosim līdzi izmaiņām likumdošanā un iesaistīsimies zinātnes politikas veidošanā, komentējot tiesību aktu projektus, piedaloties Latvijas Republikas Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdēs un virzot apvienības iniciatīvas atbilstoši LJZA mērķiem.

2024. gadā turpināsim organizēt dažādus kopienas stiprināšanas pasākumus, piemēram, “Zinātnes pusstopus” un pārgājienus. Šādi pasākumi ir lielisks veids klātienē iepazīt citus apvienības biedrus, kā arī uzzināt vairāk par LJZA iniciatīvām un veidiem kā tajās iesaistīties. Decembrī plānojam organizēt gada noslēguma pasākumu, turpinot 2023. gadā iesākto gada balvas iniciatīvu, tādējādi novērtējot biedru ieguldījumu apvienības darbā.

LJZA izsaka pateicību biedriem par dalību kopsapulcē un iesaisti apvienības darbā. Novērtējam ikviena palīdzību apvienības aktivitāšu īstenošanā.

 

Atsauces

  1. Latvijas Jauno zinātnieku apvienība Žurnālam “Ir” (2023). Zinātne var palīdzēt ar ekonomisko transformāciju. Pieejams: https://ir.lv/2023/09/20/zinatne-var-palidzet-ar-ekonomisko-transformaciju/
  2. Antra Boča Žurnālam “Ir” (2023). Profesūras tenūra Latvijā jeb māju sāksim būvēt no jumta. Pieejams: https://ir.lv/2023/11/17/profesuras-tenura-latvija-jeb-maju-buvet-saksim-no-jumta/
  3. Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (2023). Doktorantūras ceļvedis. Pieejams: https://jauniezinatnieki.lv/resursi/doktoranturas-celvedis/
  4. Labs of Latvia (2023). Par zinātni jauniešus jāsāk ieinteresēt jau pamatskolā. Pieejams: https://labsoflatvia.com/aktuali/par-zinatni-jasak-ieintereset-pamatskola
  5. Latvijas Republikas Tiesībsargs (2023). Atzinums pārbaudes lietā Nr. 2022-55-26D par diskriminācijas aizlieguma pārkāpumu dzimuma dēļ Eiropas Savienības struktūrfondu izlietojumā. Pieejams: https://www.tiesibsargs.lv/resource/atzinums-parbaudes-lieta-nr-2022-55-26d-par-diskriminacijas-aizlieguma-parkapumu-dzimuma-del-eiropas-savienibas-strukturfondu-izlietojuma/
  6. Latvijas Jauno zinātnieku apvienība (2023). Latvijas Jauno zinātnieku apvienības vasaras skolas “Zinātne, tehnoloģijas un ētika” atskats. Pieejams: https://jauniezinatnieki.lv/latvijas-jauno-zinatnieku-apvienibas-vasaras-skolas-zinatne-tehnologijas-un-etika-atskats/
  7. Latvijas Nacionālā bibliotēka (2024). Norisināsies seminārs “Mākslīgais intelekts un izglītība nākotnē”. Pieejams: https://www.lnb.lv/norisinasies-seminars-maksligais-intelekts-un-izglitiba-nakotne/

Saistītie raksti